TĚHOTNÉ A PO PORODU VÍCE

NABÍZÍM

Cvičení, které podpoří zpevnění těla po porodu, zvláště pánevního dna, břišní stěny a mezilopatkových svalů.

Protažení svalů, které příliš namáháte.

Relaxace, práce s emocemi – uvolnění nashromážděných, nevyjádřených emocí, které vás zatěžují.

Práce s myslí, dechem, pozorností- meditace.

U těhotných potřebuji potvrzení od lékaře – souhlas se cvičením. Cvičení je velmi jemné.