NABÍZÍM

Vyšetření svalů pánevního dna dle metody PPAP – schopnost aktivace, relaxace, prolapsu. Doporučím vhodné cvičení a pomůcky při močové inkontinenci. Pokud je třeba, doporučím dovyšetření u spolupracujícího lékaře.

Cvičení, které podpoří zpevnění těla po porodu, zvláště pánevního dna, břišní stěny a mezilopatkových svalů.

Protažení svalů, které příliš namáháte.

Relaxace, práce s emocemi – uvolnění nashromážděných, nevyjádřených emocí, které vás zatěžují.

Práce s myslí, dechem, pozorností- meditace.

U těhotných potřebuji potvrzení od lékaře – souhlas se cvičením. Cvičení je velmi jemné.